politika
privatnosti

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95. /46/EC (u daljnjem tekstu: GDPR) uskladili smo svoje poslovanje vezano uz obradu i zaštitu osobnih podataka, a kako je regulirano ovom Politikom privatnosti (u daljnjem tekstu: Politika).

Danijela Dolenec, kao voditelj obrade Vaših osobnih podataka, koristi i štiti sve podatke koje nam dostavite prilikom javljanja na kontakt obrazac putem web stranice. 

Osobni podaci podrazumijevaju sve informacije koje se odnose na identificiranu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičko, fiziološko, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

Obrada podataka znači bilo koju radnju ili skup operacija koje se izvode na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, konzultacija, korištenje , otkrivanje prijenosom, širenjem ili drugim načinom stavljanja na raspolaganje, usklađivanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništavanjem.

Privola se odnosi na svaku slobodno danu, konkretnu, informiranu i nedvosmislenu naznaku želja ispitanika kojom on ili ona, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, označava suglasnost s obradom osobnih podataka koji se na nju odnose.

Svrha i pravni temelji obrade

Svrha obrade Vaših osobnih podataka je informiranje zainteresirane javnosti. Pravna osnova za obradu Vaših podataka je privola. 

Osobni podaci koje prikupljam su Vaše (i) ime i prezime, (ii) e-mail adresa.

Sami odlučujete koje ćete osobne podatke dostaviti prilikom javljanja na kontakt obrazac.

Sukladno svrsi obrade, Danijela Dolenec će Vaše osobne podatke obrađivati isključivo radi komunikacije s Vama putem elektroničke pošte.

 

U svakom slučaju i u svakom trenutku možete opozvati danu privolu, poslati zahtjev za ograničenje obrade ili bilo koji sličan prigovor na koji imate pravo sukladno GDPR-u, a mi ćemo postupiti po Vašem zahtjevu.

Kako prikupljamo osobne podatke

Vaše osobne podatke prikupljamo kada nas kontaktirate izravno putem naše web stranice slanjem obrasca. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne dajete bilo kakve informacije bez pristanka vašeg roditelja ili skrbnika.

Kako obrađujemo osobne podatke

Vaši osobni podaci bit će obrađeni u skladu s načelom zakonitosti obrade kako je navedeno u klauzuli 6 (1) GDPR-a. Ispunjavanjem kontakt obrasca dajete suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka navedenih u obrascu za kontakt u svrhe navedene ovdje.

U svakom trenutku možete opozvati korištenje Vaših podataka slanjem email poruke na dijelu mrežne stranice kontakti s naznakom u tijelu poruke „opoziv suradnje“.

© Danijela Dolenec 2023
Klikom na “Prihvati sve kolačiće” pristajete na pohranjivanje kolačića na vaš uređaj radi poboljšanja navigacije web-mjesta, analize korištenja web-mjesta i pomoći u našim marketinškim naporima. Pogledajte našu  Politiku privatnosti za više informacija.