Politička misao, (50)1: 104-128.

QCA metoda u političkoj znanosti: ključne karakteristike, doprinosi i ograničenja

Dolenec, D.
2013

QCA metoda označava pristup komparativnim istraživanjima i skup tehnikausmjerenih na premošćivanje razlika između kvalitativnih i kvantitativnih metoda.Iako je primjena te metode u novije vrijeme doživjela značajan zamah upolitičkoj znanosti i posebno u komparativnoj politici, ona je u hrvatskoj akademskojzajednici gotovo potpuno nepoznata. Autorica analizira ulogu QCAmetode u komparativnoj politici, izdvaja njene ključne karakteristike, prikazujeneke aspekte njene primjene te na kraju ukazuje na određena ograničenjai kritike. Budući da predstavlja formalizaciju klasične komparativne metode,QCA metoda omogućava istraživaču da uključi više slučajeva u analizu, povećavarijancu i kod eksplanatornih faktora i kod promatranog ishoda, te takoznačajno unaprijedi mogućnost zaključivanja i poopćavanja. S obzirom nato da zahtijeva transparentnost u svim fazama operacionalizacije i kodiranjafaktora, QCA metoda omogućava repliciranje analize, što je približava općimstandardima znanstvene metode. Ključne su karakteristike metode višestrukouvjetovana uzročnost, ekvifinalnost i asimetričnost. Također, kratko su predstavljenanačela Booleove algebre na kojoj se temelji izračun nalaza, a objašnjenaje i logika nužnih i dovoljnih uvjeta. Posebna je pozornost posvećenarasvjetljavanju problema ograničene raznolikosti te razlaganju specifičnostimetode neizrazitih skupova (fuzzy set QCA). Na konkretnom primjeru prikazanje proces kalibracije i način na koji se izvodi analiza podudarnosti skupova.Autorica na kraju formulira neke kritike i ograničenja u primjeni QCAmetode. Iako je QCA metoda razvijena s idejom prevladavanja razlika izmeđukvalitativnih i kvantitativnih metoda, u primjeni može imati jednake slabostikao i standardne statističke tehnike. Njena uspješna primjena ovisi o dobrompoznavanju konteksta zemalja koje se istražuju.

komparativna analiza
metodologija
Preuzimanje datotekeZatražite pristup
© Danijela Dolenec 2023
Klikom na “Prihvati sve kolačiće” pristajete na pohranjivanje kolačića na vaš uređaj radi poboljšanja navigacije web-mjesta, analize korištenja web-mjesta i pomoći u našim marketinškim naporima. Pogledajte našu  Politiku privatnosti za više informacija.